Fortsatt fall i boligprisene i juli

Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,2 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 944 271 kroner ved utgangen av juli.

–  Etter en sterkere boligprisutvikling enn forventet i årets første måneder, sank prisene noe i juli måned. Sommermånedene er tradisjonelt roligere i boligmarkedet, men vi har allikevel hatt en rekke boliger ute for salg og signert godt med oppdrag som skal ut nå over sommeren sier Jørn Eik-Nilsen, daglig leder i Meglerhuset & Partners, Telemark.

– Selv om det har vært god aktivitet, merker vi at omsetningstiden har vært noe lengre den siste perioden. Vi venter også at den sterke renteoppgangen vil få effekt på boligprisene fremover. Spesielt i storbyene vil nok prisene stagnere noe utover høsten, fortsetter Nilsen.

Regional prisutvikling

– Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli, noe som gav en liten oppgang på 0,2 prosent i de sesongjusterte prisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.  

– Det var i juli store forskjeller i boligprisutviklingen, og den nasjonale utviklingen trekkes opp av en svært sterk utvikling i Kristiansand og Stavanger og en sterk utvikling i Oslo. I Bergen var utviklingen spesielt svak, sier han.

–  Vi venter en svakere utvikling i boligprisene fremover.  Det er vanlig boligprisene stiger mye i august, men et usikkerhetsmoment nå er den doble renteøkningen fra juni. Den som vil slå ut i bankenes utlånsrenter i august. Det vil påvirke boligprisene på nedsiden, sier han.

– Når styringsrenten det siste året har tredoblet seg mener vi Norges Bank nå bør holde renten i ro og avvente virkningene av tidligere rentehevinger. Renten virker med en betydelig forsinkelse i økonomien, og det svake nyboligsalget det siste året er et varsel om svakere utvikling i norsk økonomi fremover, sier Lauridsen.

Normal aktivitet i juli

I juli ble det solgt 4.134 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 54.908 boliger i Norge, noe som er 2,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I juli ble det lagt ut 3.667 boliger for salg i Norge, noe som er 13,8 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 60.451 boliger i Norge, noe som er 5,7 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Det har vært noe større aktivitet i bruktboligmarkedet i juli i år enn i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig flere omsetninger i Oslo, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i juli opp fra 30 dager i juni. Kortest salgstid hadde Oslo med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø og Follo med 68 dager.

Renten bør holdes i ro

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand hvor prisene steg med 1,5 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn med 1,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert nedgang på 2,9 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,7 og 9,9 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 0,7 prosent.

– Boligprisutviklingen på Sørlandet, Sør-Vestlandet og i Oslo skiller seg ut, både sist måned og så langt år. I motsatt ende er Bergen sist måned og Tromsø så langt i år.

– Renten virker ulikt i forskjellige deler av landet. Sørlandet og Sør-Vestlandet har hatt svak utvikling i boligprisene i mange år noe som gir stort potensial for boligprisvekst. Nå dras prisene opp av økt aktivitet i næringslivet, og renten biter derfor ikke like mye her som i andre deler av landet. I Oslo trumfer lav boligbygging gjennom mange år den økte renten til tross for svært høye priser i hovedstaden, sier Lauridsen.

– Nyboligsalget har stupt det siste året, til tross for store behov noe den kraftige veksten i utleieboligprisene viser. Vi har også gjennom sommeren også sett konkurser blant boligbyggere, og trolig er det bare starten. Norges Bank gjør etter vårt syn klokt i holde renten mer i ro fremover, avslutter Lauridsen.