Hvordan foregår boligsalg? En guide fra A-Å

Mange ser på det å selge boligen som en altoppslukende og kompleks prosess. Men slik behøver det ikke å være. Våre erfarne meglere kan dette til fingerspissene, og vil lose deg trygt gjennom boligsalget. 

I denne artikkelen tar vi deg gjennom boligsalget fra A til Å , for å hjelpe deg med å forstå hva som skjer underveis.

Inngåelse av oppdragsavtale

Første steg starter med signering av en oppdragsavtale, hvor en detaljert plan for videre fremdrift blir avtalt. All lovpålagt informasjon om boligen blir innhentet og nøye gjennomgått av våre meglere, iht. lov om eiendomsmegling.

Forberedelser og fotografering

Deretter skal boligen klargjøres for fotografering. Dette innebærer å gjøre boligen så presentabel som mulig. Før fotografering bør du vurdere om det finnes skader du skal reparere, vegger som burde vært malt, eller rot å rydde opp.

Vi hjelper deg når det kommer til stylingen i forkant av fotografering. Vi samarbeider med noen av bransjens beste stylister og fotografer som innreder og synliggjør de kvaliteter ved boligen som er viktig å få frem i markedsføringen. 

Markedsføring

Videre skal det utarbeides en salgsoppgave og annet markedsføringsmateriell. Våre meglere bruker god tid og ressurser på utvikling av annonser og profil – slik at boligen din treffer riktig målgruppe. Megler kan tilpasse og skreddersy markedspakker ut fra hvert enkelt objekt, respons og marked.

Våre stylister sørger for at boligen din er så presentabel som mulig

Visninger

Etter at boligen er markedsført, vil potensielle kjøpere begynne å vise interesse for boligen. Her vil megler følge opp alle interessentene inn mot visning. 

Visning av boligen din er et viktig ledd i prosessen. I samråd med megler avtales visningsdager som er riktige for akkurat din bolig. Det er viktig at boligen fremstår på best mulig måte slik at interessentene får et positivt inntrykk når de kommer på visning.

Vår oppgave er å sørge for at flest mulig som kommer på visning skriver seg opp på interessentlisten. Slik følger vi opp interessenter.

Budrunde

Budrunden er en spennende del av boligsalget. Nå kan interessentene gi bud på boligen.

Megler gjennomfører budrunden, der alle budgivere og selger fortløpende blir informert om status. Megler har en viktig rådgivende rolle og vil underveis gi anbefalinger på det som måtte ønskes. Når man har én budgiver igjen er det opp til selger å akseptere eller avslå budet. Dette må skje skriftlig for å trygge hele budprosessen både for kjøper og selger.

Vår oppgave er å sørge for at flest mulig som kommer på visning skriver seg opp på interessentlisten.

Kontraktsmøte

Når selger har akseptert bud, og begge parter er enige om prisen og vilkårene i kjøpet, vil det bli inngått en kontrakt mellom selger og kjøperen. Kontrakten inneholder detaljene i kjøpet, inkludert pris og betingelser.

Overtagelse

Etter at eiendommen er overtatt av kjøper, sendes skjøte inn for tinglysing og eiendommen blir tinglyst på kjøperens navn. Dette innebærer at eierskapet av eiendommen formelt sett er overført fra selger til kjøper.

Tinglysing av eiendom

Etter at kontrakten er signert, vil boligen bli tinglyst på kjøperens navn. Dette innebærer at eierskapet av boligen overføres fra selger til kjøper.

Megler sikrer en god overtakelse

Oppgjør

Når overtakelsen er gjennomført vil vi sette i gang den siste fasen i en eiendomstransaksjon, nemlig oppgjøret. Når oppgjøret er gjennomført, er salgsprosessen fullført.

Lykke til med salget!