Satser for fullt på karrieren som eiendomsmegler

Selvdreven, full av motivasjon og med en stor interesse for jus – nyansatte Aleksandra Ostrowska hos Meglerhuset & Partners trer nå inn i rollen som eiendomsmegler. 24-åringen ble nylig ferdig med studiene og er klar for å realisere drømmen.

Aleksandra Ostrowska hos Meglerhuset & Partners

Hvorfor valgte du å bli eiendomsmegler?

På videregående fikk jeg en økende interesse for juridiske fag. Samtidig jobbet jeg hos familiebedriften vår ved siden av skolen, og jeg innså fort at er yrke der inntekt avhenger av egen innsats passer meg perfekt.

Norge er ett av de landene hvor det stilles høye krav til de som ønsker å kalle seg for eiendomsmegler. Eiendomsmegler kandidater må først og fremst ha en solid faglig plattform innen økonomi og jus. Deretter skal alle gjennomføre 2 år praksis i et eiendomsmeglerforetak.

Muligheten til å kunne kombinere min interesse for jus, og å bestemme over egen arbeidsdag var grunnen til at jeg bestemte meg for å flytte fra Polen til Norge og satse for fullt på min karriere som eiendomsmegler.

Hva er dine styrker som eiendomsmegler?

Mine styrker som eiendomsmegler er først og fremst den juridiske kunnskapen jeg besitter innenfor lover og regler relevant for eiendomsmeglere. I tillegg snakker jeg både polsk, engelsk og er i stand til å forstå de fleste slaviske språkene. Jeg ser på mine språklige kunnskaper som en stor styrke også.

Hva er dine beste meglertips?

Vær varm og empatisk. Prøv å forstå hva slags behov og forventninger dine kunder har under enhver omstendighet.

Hva er det mest spennende oppdraget du har hatt så langt i din meglerkarriere?

Jeg har ikke fått oppdrag ennå. Men under min studieperiode har jeg fått en del spørsmål angående prosedyrer ved salg av eiendom. Den type rådgivning gir meg enorm motivasjon til å nå målet mitt om å bli eiendomsmegler.

Hvordan ser boligmarkedet ut hos dere? I dag – og fremover de neste 3 mnd.?

Generelt for boligmarkedet er at prisene har en økende tendens og det er lite som tyder på at dette vil forandre seg de neste 3 månedene. Sammenlignet med situasjonen på boligmarkedet i fjor, har boligprisene steget med 6,2 det siste året. Det er i tillegg færre antall eiendommer for salg nå, sammenlignet med samme periode i 2021.

Lokalt hos oss håper jeg at vil kunne se et økende antall kunder av utenlandsk opprinnelse. Jeg synes boligkjøp i Norge er veldig annerledes enn i andre europeiske land. Det gjør at mange kanskje er skeptiske til å investere alle sine oppsparte midler i boligkjøp her. Et stort problem oppstår dessuten ved selve finansieringen, hvor de fleste utenlandske søkerne opplever å møte veggen. En av mine hjertesaker er derfor å hjelpe til å forenkle den situasjonen, og sørge for at alle innbyggere i Norge føler seg godt rustet ved kjøp og salg av eiendom og bolig.

Hva selger dere mest av? Kan du si noe om hvorfor det er slik? (Enebolig/ Leilighet / rekkehus/ fritidseiendom etc.)

Vi selger mest eneboliger, en god del leiligheter, men også rekkehus. Salg av fritidseiendommer utgjør ca. 10% av alle solgte eiendommer.

Hva er deres styrke som meglerkontor?

Ansatte hos Meglerhuset & Partners, Telemark har god kunnskap om markedet som bidrar til å styrke sikkerheten rundt både kjøps- og salgsprosessen. Dessuten er solid faglig kompetanse, høy servicegrad, bred lokalkunnskap og mange års erfaring selve kjernen til foretaket.

Imidlertid er den største styrken, etter min mening, at vi alltid utviser gjensidig støtte og tillit.

Er du på jakt etter en eiendomsmegler som kjenner ditt lokalområde? Ta kontakt med Meglerhuset & Partners Telemark

Likte du artikkelen? Du finner flere her.