Leie ut i korte perioder. Hva er reglene?

Turister fra hele verden har fått opp øynene for Norge som en feriedestinasjon, og derav har det blitt svært populært for mange huseiere å leie ut hele eller deler av boligen. Men før du tenker på å leie ut i korte perioder, bør du sette deg inn i hva som er reglene.

Sett deg godt inn i reglene for korttidsutleie

Sett deg godt inn i reglene for korttidsutleie

Korttidsutleie blir definert som leieforhold der noen leier ut sin egen bolig eller fritidseiendom av kort varighet, inntil 30 dager sammenhengende.

Utleien blir typisk formidlet via apper som Airbnb, vrbo eller via nettsteder som Finn.no. Disse appene og nettstedene har gjort det veldig enkelt for hvermannsen å leie ut i korte perioder. Spesielt kjekt er det om du selv skal ut å reise, og boligen din står ledig – eller hvis du har en fritidsbolig som du ikke bruker hele tiden selv. Vi har laget en oversikt over regler for slike utleieforhold, slik at du er godt rustet dersom du selv skulle ha lyst til å leie ut i korte perioder.

Korttidsleie sameie vs. borettslag

Det finnes flere utleietyper, og følgelig har de forskjellige regler å forholde seg til. Skal du leie ut din egen leilighet for eksempel, er det viktig at du vet forskjell på reglene for korttidsleie i et sameie og i et borettslag.

En andelsleilighet i et borettslag kan du overlate til betalende gjester og turister i opp til 30 døgn i løpet av året. Med andre ord kan du huse gjester og tjene litt ekstra kroner, uten at det må godkjennes av borettslagets styre.

For sameie er reglene annerledes. Her er grensen på 90 dager – en innstramming fra slik det var tidligere. Skal man leie ut lenger enn 90 dager kreves det er flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet i sameiet.

Grunnen til at det har blitt innstramminger for korttidsutleie i sameier, er at man har sett seg nødt til å skjerpe den romslige utleiepraksisen som tidligere eksisterte. Dette er både av hensyn til bomiljøet, men også for å forsterke tiltakene mot boligspekulasjon.

Bomiljøet i et sameie blir kraftig påvirket om det domineres av feriegjester på gjennomreise, men hvis alle enhetene i sameiet brukes som ferieboliger så gjelder ikke regelen. I mange store Europeiske byer eksisterer allerede lignende regler for korttidsutleie. Dette er blant annet for å ikke ødelegge det lokale leiemarkedet for fastboende. 

Skattereglene

Det er ikke bare reglene for antall døgn per år man må følge. Har du tenkt å leie ut i korte perioder, må du også være obs på skattereglene som gjelder.

Egen bolig

Skal du leie ut din egen bolig i mindre enn 30 dager sammenhengende er det disse skattereglene som gjelder:

  • Utleieinntektene, inkludert betaling for strøm, vask og andre tjenester er skattefritt på inntil 10.000 kroner i året.
  • Du skal betale skatt av 85 prosent av inntektene du fra utleie, hvis det overstiger 10.000.
  • Da gjelder skatteinnstats på 22%.

Med andre ord, tjener du 100.000 kroner på utleie i året, skal du skatte av 85.000 av dem. Skatteinnsatsen på 22% blir trukket fra de 85.000 kronene, og du må betale 18.700 kroner i skatt.

Rom i egen bolig

Du kan leie ut helt skattefritt om arealet det er snakk om, er mindre enn det du selv disponerer. Med andre ord kan du helt skattefritt leie ut et rom i leiligheten din, eller en kjellerleilighet tilknyttet et hus.

Fritidsbolig

All eiendom som brukes av deg i ferier og fritid, som hytter og landsteder, er fritidsbolig. Men annen type eiendom kan også være fritidsbolig – så lenge du faktisk bruker eiendommen til fritidsformål. Dette kan i tilfeller for eksempel også være en ordinær bolig eller en byleilighet.

For fritidsbolig som du selv bruker, gjelder samme regler som egen bolig. Du kan leie ut for inntil 10.000 kroner skattefritt, og utover det må du skatte av 85% av leieinntektene, med en skatteinnsats på 22%.

Dette var en rask innføring i hva som er reglene når du skal leie ut i korte perioder. Det er anbefalt at du setter deg skikkelig godt inn i lover og regler før du selv skal leie ut. Mer utfyllende informasjon om skatteregler og utleie kan du finn på Skatteetaten sine sider for utleie av bolig og eiendom.

Kilder: Pengenytt, Skatteetaten