Hytte ved sjøen?

Nordmenn elsker å bruke fritiden sin ved sjøen eller på fjellet, og mange av oss har derfor et sterkt ønske om et «hjem nummer 2». Vurderer du å bli hytteeier? Her er et par ting du bør ha i bakhodet.

I dag finnes det over 435 000 fritidsboliger i Norge. Uavhengig av hvor du ønsker å kjøpe hytte, er det viktig å sette seg inn i et par ting. For eksempel: Er det eiendomsskatt i kommunen du vurderer å kjøpe hytte? Eller kanskje du må betale festeavgift på tomten der hytta står? Og ikke minst: Er det lov å gjøre endringer på eksisterende bygg, som for eksempel påbygg, ekstra anneks eller brygge? Det er mye som avhenger av hvilken kommune du skal kjøpe hytte i. Som for eksempel reiseavstand. Hvis du finner drømmehytta, men det tar over fem timer å komme seg dit, kan det hende du ikke besøker hytta ofte nok til at det lønner seg.

Hytte ved sjøen:
Den norske strandsonen er gitt et spesielt vern og er underlagt strenge regler. Det er mye dokumentasjon som må foreligge dersom du vurderer å utvide brygga eller tenker på å sette opp et lite båthus nede ved vannkanten. Kommunene har forskjellige kommuneplaner, så sjekk nøye om hvilke regler som gjelder i akkurat den kommunen du vurderer å kjøpe hytte.
Husk at hytter som ligger ved sjøen ofte er utsatt for vær og vind, og ikke minst saltvann. – Vi opplever at mange kunne tenkt seg en hytte nær sjøen, sier daglig leder Glenn Olsen i Meglerhuset & Partners. – Selv om norske somre kan «variere i kvalitet», er det ingenting som slår en norsk sommer i skjærgården i Agder når været slår skikkelig til, sier han.

– Det er allikevel noen ting du bør tenke ekstra godt over, før du bestemmer deg. Vi håper disse rådene kan hjelpe deg å ta det rette valget:

Heldigvis kan du stort sett hoppe i havet hvor som helst, uten å måtte tenke på juss. Men reglene for bading og opphold på stranda er strengere enn reglene for ferdsel i samme område. Bading skal skje i rimelig avstand fra bebodde hus og hytter. Det finnes forresten ikke noe forbud mot nakenbading, men friluftslovens hensynsregel sier at man ikke skal være til ulempe for andre. Derfor er det kanskje greit å ta på seg badetøy. Les mer om bading på Miljødirektoratets nettsider.

Sjekkliste for hytte

Reisevei

Hvor lang reisevei har du? Hvor ofte tenker du å bruke hytta? Har du barn vet man ofte at en kjøretur på et par timer ofte kan bli betydelig lenger med uforutsette hendelser på veien.

En ting som kan være lurt er å sjekke Google Maps som viser hvor lang tid det tar å kjøre til hytta. Sjekk både trafikken i rushtid på fredag ettermiddag, søndag kveldstid opp imot hva som vanligvis tar av tid utenom rushtrafikken.

Tar det for lang tid pga trafikk, men det allikevel er drømmehytta eller drømmestedet du har funnet, så kan det lønne seg å sjekke ut om det er reguleringsplaner for veistrekningen som gjør at trafikken kan gå enklere på sikt.

Taket
Se på taket både utvendig og innvendig, sjekk også kryploftet. Sjekk takbelegget. Når ble det skiftet sist? Et pappbelegg holder vanligvis 30-40 år.

Kjeller/krypkjeller
Ta en titt i kjelleren/krypkjelleren for å se etter fukt og vannskader. Les nøye i taksten om det er tegn på fuktskader.

Utvendig kledning og vinduer
Hvor gamle er vinduene, er de i god stand, eller trenger de å skiftes? Sjekk kledningen, og særlig nederst mot grunnmuren. Er det tørt og fint, eller er det tilløp til råte? Husk å sjekke rundt hele hytta, det vil være forskjell på solsiden mot sør og bak buskene på nordsiden.

Vann og kloakk
Er hytta tilkoblet det kommunale vann og kloakk-anlegget eller er det brønn og septik? Sjekk også om kommunen har planer for å koble hyttene på det kommunale nettet. Det kan blir dyrt! Dersom privat avløpsvann. Er anlegget godkjent av kommunen?

Gulvet
Sjekk om det er skjevheter i gulvet, og/eller om det er dårlig fundamentering. Om det er skjevt kan du for eksempel benytte en klinkekule for å undersøke dette.

Bad
Nytt bad kan fort bli dyrt, så her er det viktig at ting er i orden. Sjekk om membranen og sluket er tilfredsstillende. Sjekk om flisene har sprekker, og om arbeidet generelt er gjort bra nok. Renner vannet riktig mot sluket?

Tomten
Få kartlagt hvor tomtegrensene går! Hytter har ofte tomt delvis med innmark og delvis med utmark. Noen ganger er det gjerder – men det er ikke sikkert at grensen går ved gjerdet. Be om å få se kartet – eller gå inn på Kartverkets seeiendom.no for å sjekke grensene. Skriv ut kartet og ta med på visning for å sjekke kart mot terreng.

Området rundt
Hva er planene for området rundt? Er det planlagt flere hytter? Hva vil det ha å si for trafikken? Blir det mye byggeaktivitet – og vil utsikten forsvinne?

Brygge/strand/vei
Følger det rett til bryggeplass eller strandrett med hytta? Slike rettigheter skal det opplyses om i salgsoppgaven.

Mobildekning
Hvordan er mobildekningen i området? Selv om mobildekningen er godt utbredt her i landet, finnes det fortsatt enkelte «dark spots».

Tinglyste rettigheter for vei og parkering
Vei og parkering i hytteområder kan ofte være avhengig av rettigheter over andres eiendom. Og det er gjerne ved en eiendomsoverdragelse det oppdages at tidligere hyttekjøpere bruk har skjedd uhjemlet. Dermed er rabalderet i gang. Du bør derfor be om dokumentasjon på at rettigheter til både adkomst og parkering er tinglyst på hytta.

Peis og pipeløp
Hvem murte peisen? I en del eldre hytter er det ikke uvanlig at peis og pipe ble murt av de som bygde hytta. Sjekk med selgeren om brannvesenet hadde noen merknader på siste inspeksjon. Foring av pipen koster noen tusenlapper pr meter.

Festetomt
Dersom hytta står på festetomt, bør du sjekke hvilke reguleringer som er gjort, om det er lenge til neste regulering og når kontrakten utløper.

Grunnforhold
Ofte er hytter bygget på løs grunn, for eksempel morenemasser. Dersom dreneringen eller grunnarbeidene ikke er gode nok, kan hyttas vekt få grunnen til å sige. Som regel er slik sig ujevne og gjør hytta skjev. Sjekk derfor om alle dørene lar seg enkelt lukke uten knirk.

Trær
Har du som hytteeier rett til å rydde bort trær. Det kan være restriksjoner på hva det er lov til.

Solforhold
Hvordan er solforholdene. Ligger terrassen slik til at du får sol på den store deler av dagen.

Kilder: Forvaltningsbloggen.no / Nettavisen.no