Moderat boligprisutvikling i juli

Boligprisene i Norge var i juli 2018 uendret. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,4 prosent. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden.

– Nasjonalt var det en moderat boligprisutvikling i juli. Det er som regel store regionale forskjeller i prisutviklingen i juli. Årsaken til dette er at det legges ut få nye bruktboliger for salg denne måneden utenom mindre leiligheter i de største byene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Stor aktivitet

I juli ble det solgt 4.329 boliger i Norge, noe som er 9,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

– Det er solgt betydelig flere boliger i juli 2018 sammenlignet med i juli 2017. Det er likevel på et normalt nivå for måneden å være, og det vitner om et velfungerende boligmarked i store deler av landet, sier Dreyer.

I juli ble det lagt ut 3.114 boliger for salg i Norge, noe som er 8,6 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– Det er lagt ut markant færre boliger i juli i år sammenlignet med juli i fjor, men også dette nivået er normalt for juli, da det kommer få nye boliger på markedet i fellesferien, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 58 dager å selge en bolig i juli 2018, noe som er 8 dager mer enn i juli 2017. Av byene så hadde Oslo raskest salgstid med 36 dager og Stavanger m/omegn tregest salgstid med 102 dager.

– Det er vesentlig tregere salgstid i juli sammenlignet med resten av året, men det er fremdeles store regionale forskjeller i salgstiden. Vi venter raskere salgstid i månedene som kommer, sier Dreyer.

Fortsatt moderat prisutvikling

I juli var det en nedgang i boligprisene i alle byene med unntak av i Oslo-regionen og Bergen.

Oslo hadde sterkest utvikling i prisene i juli måned med en oppgang på 1,9 prosent. Størst nedgang hadde Trondheim med -1,7 prosent.

– Som tidligere år er det i juli sterkere prisutvikling i Oslo og Bergen enn i landet for øvrig. Bakgrunnen er at det er i disse to byene stor salgsaktivitet på de mindre leilighetene i forbindelse med studiestart i august, noe som trekker prisene opp. Normalt blir disse forskjellene korrigert inn sammenlignet med resten av landet i august, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Fredrikstad/Sarpsborg har sterkest 12 måneders vekst med en oppgang på 6,1 prosent, mens svakest 12 måneders vekst har Trondheim og Stavanger m/omegn med en nedgang på -2,8 prosent.

– Vi venter fortsatt en moderat utvikling i boligprisene utover høsten. Vi går inn i andre halvår med mange boliger som skal selges, og dette i kombinasjon med forventning om økt styringsrente, redusert befolkningsvekst og fremdeles god aktivitet i nyboligmarkedet vil bidra til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, avslutter Dreyer.

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no